Την Παρασκευή 6 Απριλίου, ο υποψήφιος Δήμαρχος Πάνος Βραχνός, συναντήθηκε με τους εσωτερικούς επιθεωρητές των Ομάδων Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου Αμαρουσίου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της εφαρμογής των Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου, τα οποία τόνισε πως θεωρεί κρίσιμα για την διαφανή διοίκηση του Δήμου.

Οι πιστοποιημένοι εσωτερικοί επιθεωρητές του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ενημέρωσαν τον υποψήφιο Δήμαρχο Πάνο Βραχνό σχετικά με την πορεία των Συστημάτων Ποιότητας & Διαχειριστικής Επάρκειας που εφαρμόζονται στον Δήμο Αμαρουσίου και αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και έργα, την διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων αλλά και την συνεχή προσπάθεια πιστοποίησης του Δήμου Αμαρουσίου που καταβάλλουν.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Πάνος Βραχνός, ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εσωτερικοί επιθεωρητές αλλά και οι Υπηρεσίες του Δήμου, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Δήμο Αμαρουσίου και τόνισε πως είναι επιθυμία του οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Τόνισε επίσης πως αναγνωρίζει το δύσκολο έργο των εσωτερικών επιθεωρήσεων, πως στηρίζει όλες τις διαδικασίες διαφάνειας και συνεχούς βελτίωσης και επεσήμανε πως θα είναι αρωγός στην διαρκή εκπαίδευση τους αλλά και στην διαρκή εφαρμογή προτύπων ποιότηταςστο Δήμο Αμαρουσίου μέσω της επέκτασης των συστημάτων ποιότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση περιβαλλοντικών πτυχών και διοικητικών νεωτερισμών.